Ukončenie prevádzky IGET.sk
Ďakujeme Vám za doterajšiu prejavenú dôveru.
Team Iget s.r.o.